Hjälp till föräldrar

Vi skall här skapa en kunskapssida om detta enda ord:

Föräldraskap

När man gör en slagning på Google, får man fram hissnande mängder material:

  • På ordet föräldrar fann sökmotorn 870 000 sidor
  • På ordet förälder fann sökmotorn 2 160 000 sidor
  • På ordet goda föräldrar fann sökmotorn 1 620 000 sidor
  • På ordet dåliga föräldrar fann sökmotorn 797 000 sidor

Vi förstår alla att det är omöjligt att få fram en begriplig bild av detta ofantliga material. Samtidigt är det spännande att leta efter de kunskaper som formar begreppet goda föräldrar. Det är denna utmaning som nu sporrar oss att utveckla både hemsidan och vår verksamhet.

Alla föräldrar kan

Alla föräldrar kan, oavsett bakgrund, hjälpa sina barn med skolarbetet. Inte bara med läxläsning utan också med rutiner, fritidsverksamhet och annat som ger ett gott liv och framtidstro. En öppen attityd från skolans sida visas genom att erbjuda lokaler för möten, ett föräldrarum, öppna lektioner m. m.

"Rötter och vingar" Jonasson och Rommedahl är ett bra studiecirkelmaterial för blivande tonårsföräldrar.

"Alla föräldrar kan" är ett litet häfte med vardagsnära och realistiska råd till föräldrar med barn i skolåldern. Författaren Lennart Grosin har sammanfattat sina råd under beteckningen "HEMMETS LÄROPLAN". Många föräldraföreningar/skolor skaffar och skänker häftet till föräldrarna med barn i vissa årskurser. Många gånger har man sedan föräldramöten där man tar upp ett par punkter till diskussion. Lennart Grosin 08-16 39 72

Dessa råd finns i häftet:

Prata med barnen om skolan
Hjälp barnen att organisera sitt skolarbete
Hjälp till med läxorna
Berätta om dina kunskaper och erfarenheter
Läs, skriv, räkna och prata med barnen
Intressera dig för barnens fritidsintressen
Gör saker tillsammans på fritiden
Visa ditt intresse för barnets framtid
Håll kontakt med skolan om hur det går för ditt barn

http://www.barnperspektivet.se/